Aanvullende artikels

Kijk voor nog veel meer materiaal op www.verdermetdebedoeling.nl

Wat betekent Anders Vasthouden voor de rol van professionals? Vul je gegevens in en download het artikel.
Je gegevens zijn 100% veilig
Wat betekent Anders Vasthouden voor de rol van ondersteunende diensten? Vul je gegevens in en download het artikel.
Je gegevens zijn 100% veilig
Bij Anders Vasthouden hoort ook Anders Verantwoorden. Hoe komt dat er dan uit te zien? Vul je gegevens in en download het artikel.
Je gegevens zijn 100% veilig
Nb: In het boek hebben we het ook nog over een artikel voor het perspectief van de leidinggevenden. Maar we besloten dat het boek zelf al sterk vanuit het perspectief van een leidinggevende is geschreven. Er zit niets anders op dan het nog een keer lezen :-)